Faint o wobrau Nobel y mae eich mam yn eu haeddu? - Sefydlodd y teulu Curie o leiaf 2 - Gwlad Pwyl a Ffrainc

Ar Sul y Mamau hyn hoffwn godi'r cwestiwn: Faint o Wobrau Nobel y mae eich mam yn eu haeddu? Credaf, er mwyn rhoi rhodd bywyd inni, ei bod eisoes yn haeddu un, daw'r llall am ein cefnogi nes bod gennym ddewrder a cherdded ar ein coesau ein hunain. Wel, mae'r teulu Curie wedi sefydlu o leiaf 2…

Fi a Marie Curie

Darllen mwy Faint o wobrau Nobel y mae eich mam yn eu haeddu? - Sefydlodd y teulu Curie o leiaf 2 - Gwlad Pwyl a Ffrainc

Pam y dylai cwmnïau o Frasil gadw at y cysyniad ESG - Llywodraethu Cymdeithasol Amgylcheddol, a sut y gall fod o fudd i bawb.

Beth yw ESG? Mae cysyniad ESG yn gydbwysedd rhwng y trybedd: Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu busnes. Yn y cwestiynau hyn gallwn ddangos sut: Amgylcheddol: Mae'r cwestiwn amgylcheddol yn cynnwys: newid yn yr hinsawdd, adnoddau naturiol, llygredd, gwastraff a bioamrywiaeth. Cymdeithasol: Yn y maen prawf cymdeithasol gallwn dynnu sylw at: cyfalaf dynol, cyfleoedd cymdeithasol,…

Darllen mwy Pam y dylai cwmnïau o Frasil gadw at y cysyniad ESG - Llywodraethu Cymdeithasol Amgylcheddol, a sut y gall fod o fudd i bawb.

Ideoleg chwith yn erbyn yr hawl, pam ei bod bron yn amhosibl diffinio ar ba ochr rydych chi?

Yn ddiweddar ym Mrasil bu llawer o sôn am ryfel ideolegol tybiedig, rhwng pobl sy'n meddwl mewn ffordd “fwy cywir” yn erbyn pobl sy'n meddwl “mwy chwith”. Ond a ydych chi'n gwybod beth mae'r termau hyn yn ei olygu? Cyn i ni ddechrau, gadewch i ni weld o ble y daeth y telerau hyn. Tarddiad y chwith a'r dde.…

Darllen mwy Ideoleg chwith yn erbyn yr hawl, pam ei bod bron yn amhosibl diffinio ar ba ochr rydych chi?

Outburst - Brasilia - Brasil

Mae 10.114 yn farw ar 09/05/2020 (ac yn codi), y rhain dim ond oherwydd COVID-19. A aeth cromlin y dioddefwr i fyny ddigon ar gyfer y rhai a oedd am weld copa'r gromlin? Sut ydych chi'n achub yr economi gyda gweithwyr marw? Sut ydych chi'n denu buddsoddwyr tramor os ydych chi am gysylltu eu delwedd â marwolaeth? Maen nhw…

Darllen mwy Outburst - Brasilia - Brasil

Gwnaethom gyfweld â menyw o Fecsico a dod ag Argymhellion a Chynghorau Coronavirus ar Fecsico

Fe wnaethon ni gyfweld â dynes o Fecsico a dod ag Argymhellion am Feirws Corona a Chynghorau am Fecsico! Cyfarfûm ag Érika yn ystod cinio yn Rio de Janeiro. Ac ymunodd â'n grŵp teithiau a gwnaethom rannu'r un bwrdd. Roedd Érika ychydig yn chwilfrydig ynglŷn â pha mor rhyngwladol oedd ein bwrdd. Cawsom bobl ...

Darllen mwy Gwnaethom gyfweld â menyw o Fecsico a dod ag Argymhellion a Chynghorau Coronavirus ar Fecsico

De Affrica Cyfweliad â De Affrica. Ac roedd newid annisgwyl yng nghanol y cyfweliad.

Cyn i mi ddechrau mae angen i mi ddweud bod y cyfweliad hwn wedi'i wneud yn hollol ddi-law. Nid oedd gennym amser i feddwl am sgript a dim ond gyda grym ewyllys y cafodd ei wneud. Ar awgrym Lexiegh ei hun. Roedd hi eisiau rhywbeth dilys! Y ffordd orau o gyflawni hyn fyddai ei wneud fel hyn, gan ddefnyddio ffôn symudol i recordio a…

Darllen mwy De Affrica Cyfweliad â De Affrica. Ac roedd newid annisgwyl yng nghanol y cyfweliad.

Rhwng Banc

1- Pam ydw i'n argymell Banco Inter? Os oes angen cyfrif gwirio Brasil arnoch chi am unrhyw reswm, p'un ai oherwydd eich bod chi'n byw yma ym Mrasil, neu oherwydd gwaith, neu i ddod i astudio, p'un ai oherwydd twristiaeth, neu i anfon neu dderbyn taliadau o dramor i awgrym yw bod…

Darllen mwy Rhwng Banc

Yr Wythfed Cyfandir

Fel yr addawyd yn y post diwethaf, byddaf yn siarad am yr wythfed cyfandir. A Ble mae'r Wythfed cyfandir? Mae'n aros dros ein pennau. Yn y Gofod, yn Orbit y Ddaear! Wrth chwilio am ddelweddau lloeren er mwyn gwybod maint y tanau ym Mrasil yn eu cyfanrwydd. Hynny yw, gan gynnwys 6 phrif fiom Brasil ...

Darllen mwy Yr Wythfed Cyfandir

Y Seithfed Cyfandir

Beth os dywedaf wrthych fod y Ddaear ar ein pennau ein hunain (bodau dynol) wedi ennill seithfed cyfandir? Ydy, mae'r newyddion yn edrych yn dda, ond yn anffodus nid yw. Oherwydd y sothach a gronnwyd yn y cefnforoedd sy'n cael eu cludo gan geryntau môr ac sy'n crynhoi mewn pwynt yn y Môr Tawel rhwng California a Hawaii ...

Darllen mwy Y Seithfed Cyfandir

Teyrnged i Notre-Dame

Nid wyf yn gwybod sut i ddechrau'r swydd hon, felly dywedaf wrthych beth yw ei syniad. Mae'n talu teyrnged i Eglwys Gadeiriol Notre-Dame, a roddwyd ar dân ar Ebrill 15, 04. Mae'n rhywbeth a symudodd lawer o bobl, yn ychwanegol at y cynnwrf a'r tristwch a ddaw yn sgil y ffaith. I mi a oedd yn teithio i Ffrainc gyda ffrindiau a…

Darllen mwy Teyrnged i Notre-Dame

Sut i fynd o gwmpas Paris?

Fel yr addawyd mewn swydd flaenorol, y tro nesaf yr euthum i siarad am Paris byddwn yn dod â rhai awgrymiadau yma i chi. (Y swydd lle dwi'n gwneud yr addewid hon yw'r un hon) Wel yna mae'n bryd cadw'r addewid. Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw diffinio'ch man cychwyn ...

Darllen mwy Sut i fynd o gwmpas Paris?

Pam fod y Ffrancwyr yn troelli eu trwynau pan fyddwch chi'n siarad Saesneg a beth mae hyn yn ei wneud gyda'r Brasil?

Heddiw, byddwn yn siarad am ieithoedd a pham mae'r Ffrangeg yn crychau eu trwynau pan fyddwn yn siarad Saesneg â nhw. Wel, roedd bron yr holl bobl y siaradais â nhw am Ffrainc, ac sydd wedi bod yno, bob amser yn dweud dau beth: Fod lle hyfryd, rhyfeddol. A bod y Ffrancwyr yn crychau eu trwynau os ydych chi'n ...

Darllen mwy Pam fod y Ffrancwyr yn troelli eu trwynau pan fyddwch chi'n siarad Saesneg a beth mae hyn yn ei wneud gyda'r Brasil?