Tag: Борбордук Америка

бул эмнени жана кантип кылышы керектигин токтогон? Ооба, сактай аласыз.

Баардыгына салам, бул абдан тез билдирүү болушу керек. Анда STOPOVER жөнүндө сөз болот! (Бул эмне?) Стоповер, узак учуулардын ортосундагы байланыш, балдарга айлануу, бул жер менен таанышып, ошол эле рейсте улантууга болот. Бул англис тилинен келип чыккан: "Stop Over" ...

көбүрөөк окуу бул эмнени жана кантип кылышы керектигин токтогон? Ооба, сактай аласыз.