ໂອເຊຍເນຍ

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້ໂລກ ໃໝ່, ພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າຫຍັງ? ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂອເຊຍເນຍ.

ອົດສະຕາລີ:

ສຳ ພາດຊາວຮັງກາຣີທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີ.

ສຳ ພາດຊາວຮັງກາຣີ, ເວົ້າກ່ຽວກັບອົດສະຕາລີ.
%d ເຕີແນັດນີ້: