Tag​: ຜ່ານມາ

ມາເລເຊຍ - Petronas Towers

ການໄປທີ່ກົວລາ ລຳ ເປີແລະບໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Petronas Towers ແມ່ນຄືກັບໄປ Rio de Janeiro ແລະບໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພຣະຄຣິດຜູ້ໄຖ່, ຫລືປາຣີແລະບໍ່ໄປທີ່ຫໍ Eiffel Tower. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັດໄປສະນີນີ້ຈາກມາເລເຊຍ. ວິທີການໄປທີ່ນັ້ນ: ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະໄປ Petronas …

ອ່ານ​ຕື່ມ ມາເລເຊຍ - Petronas Towers