پیسو (کوټریشن)

دلته تاسو کولی شئ د ورځنیو پیسو تازه شوي نرخونه تعقیب کړئ.
د برازیل په توګه، دا قیمتونه د ریښتیا سره تړاو شوي دي، کوم چې برازیل پیسې دي (R $، یا BRL).
د محصوالتو قیمت 1,00 ډالر:

د 1,00 یورو د تبادلې نرخ:

د 1 اصلي نړۍ د نورو اسعارو څخه حواله کوي.

افریقا اسیا اروپا شمالامیریکا استانانیا جنوبامیریکا

%d بلاک د دې په شان: