Bắc và Trung Mỹ

Dưới đây là một số sự tò mò về thế giới mới.

Canada

Phỏng vấn người Canada

https://1aviagem.com/entrevista-como-e-o-canada-por-um-canadense/

Làm thế nào về việc xuống Thác Niagara?

https://1aviagem.com/canada/

Hoa Kỳ

Làm thế nào về việc biết về New York?

https://1aviagem.com/primeira-viagem-aos-estados-unidos-nova-york/

MEXICO

Làm rõ coronavirus và đưa ra lời khuyên về Mexico!

https://1aviagem.com/entrevistamos-uma-mexicana-e-trouxemos-recomendacoes-sobre-o-coronavirus-e-dicas-sobre-o-mexico/

Panama:

Mẹo:

https://1aviagem.com/stopover-o-que-e-e-como-fazer-sim-da-para-economizar/

CHÂU PHI CHÂU Á CHÂU ÂU NORTHAMERICA CHÂU ĐẠI DƯƠNG MIỀN NAMAMERICA

Để lại bình luận của bạn ở đây

%d Các blogger như thế này: